30/05/2018

Γενικά Προληπτικά και Κατασταλτικά Μέσα Πυρόσβεσης για βιομηχανικές – βιοτεχνικές επιχειρήσεις σε σχέση με κίνδυνο ατυχήματος και πρόκληση περιβαλλοντικής καταστροφής

Στη ΚΥΑ Αριθμ. Φ 15/οικ. 1589/104 (ΦΕΚ 90/Β/2006) περί «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές − βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, …., που υπάγονται στις διατάξεις του ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α΄) και σε λοιπές δραστηριότητες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις χωρίζονται σε 5 κατηγορίες κινδύνου και στο Παράρτημα ΙΙ αυτής καθορίζονται τα γενικά προληπτικά και τα κατασταλτικά μέσα πυρόσβεσης για κάθε ομάδα κινδύνου.

Επίσης στο άρθρο 2, ΦΕΚ 1797/Β/06.06.2012 Αριθμ. 12/2012 (1) «Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων – εγκαταστάσεων», ορίζεται «1. Ως μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας ορίζονται το αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης, το αυτόματο σύστημα καταιονισμού ύδατος (sprinkler), το μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, το μόνιμα εγκατεστημένο αυτόματο σύστημα ανίχνευσης (και διακοπής παροχής) εκρηκτικών μιγμάτων, το μεγαφωνικό σύστημα κ.ά. 2. Ως ημιμόνιμα συστήματα πυροπροστασίας ορίζονται τα αφροποιητικά συστήματα με δοχεία αφρογόνου αντί δεξαμενών, κινητούς αναμίκτες/τζιφάρια, αφρογεννήτριες χειρός κ.ά.».

Στην πυρκαγιά που έλαβε χώρα στο εργοστάσιο παραγωγής συσσωρευτών με την επωνυμία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ που εδρεύει στο Όλβιο Ξάνθης, η μονάδα σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ κατατάσσεται σε ομάδα μικρού κινδύνου Αα (ΚΑ 37 – Κατασκευή Συσσωρευτών) και δεδομένου ότι η στεγασμένη επιφάνεια ήταν μεγαλύτερη από 2.500 τ.μ. διέθετε εγκατάσταση μόνιμου πυροσβεστικού υδροδοτικού δικτύου, όπως ορίζει ο νόμος. Η τήρηση όμως της νομοθεσίας φάνηκε ότι δεν ήταν επαρκής για την αποφυγή βιομηχανικού ατυχήματος με πιθανή περιβαλλοντική καταστροφή μεγάλης έκτασης. Ενώ σε περίπτωση που υπήρχε εγκαταστημένο στη μονάδα είτε για παράδειγμα αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης, είτε αυτόματο σύστημα καταιονισμού ύδατος (sprinkler), θα μπορούσε να αποφευχθεί η τόσο μεγάλης έκτασης εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Εξαιτίας της πυρκαγιάς και υπό το φόβο διαρροής μολύβδου στην ατμόσφαιρα η ΠΕ Ξάνθης αποφάσισε και έλαβε προληπτικά μέτρα προστασίας των πολιτών που κατοικούν στην περιοχή της Ξάνθης, μετά από υποδείξεις των αρμοδίων επιστημόνων, για περισσότερα από τρία 24ωρα, μέχρι οι αρμόδιοι επιστήμονες , μετά από μετρήσεις στον ατμοσφαιρικό αέρα , να επιβεβαιώσουν ότι δεν υπήρξε διαρροή μολύβδου στην ατμόσφαιρα μετά την πυρκαγιά.

Το συγκεκριμένο βιομηχανικό ατύχημα απέδειξε ότι τα ήδη νομοθετημένα μέτρα δεν είναι επαρκή για να αποτρέψουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς σε βιομηχανίες αυτού του κλάδου.

Ερωτάται ο κ. υπουργός:

– Σε βιομηχανικές – βιοτεχνικές μονάδες στις οποίες ένα ατύχημα μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή, προτίθεται να θεσμοθετήσει ένα νέο πιο αυστηρό πλαίσιο πυροπροστασίας με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κινδύνου από πυρκαγιά και την εξασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος;

Από το πρόσφατο Κοινοβουλευτικό μου Έργο

Τομέας Ανάπτυξης ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Προοδευτική Συμμαχία: «Οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις στις ΒΙ.ΠΕ. οδηγούνται σε οικονομική ασφυξία»

Κοινοβουλευτική ερώτηση με θέμα τις υπέρογκες επιβαρύνσεις των εγκατεστημένων επιχειρήσεων στις Βιομηχανικές Επιχειρήσεις (ΒΙ.ΠΕ.) της χώρας κατέθεσαν ο Βουλευτής Φθιώτιδας ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Προοδευτική Συμμαχία και Αναπληρωτής Τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης...

Διαβάστε Περισσότερα

Στη Βουλή φέρνει ο Γιάννης Σαρακιώτης προβλήματα του οδικού δικτύου στο Δομοκό

Να προχωρήσει στις απαιτούμενες παρεμβάσεις για την ασφαλή και εύρυθμη διέλευση οχημάτων από τη συνδετήρια οδό ανάμεσα στον Ε65 και την παλαιά Εθνική Οδό Λαμίας – Δομοκού ζητά από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, μέσω κοινοβουλευτικής παρέμβασής του, ο Βουλευτής...

Διαβάστε Περισσότερα

Κοινοβουλευτική παρέμβαση Γιάννη Σαρακιώτη για προβλήματα του Κτηματολογίου στο Δήμο Λοκρών

Στη Βουλή έφερε προβλήματα σχετικά με την πορεία υλοποίησης του Κτηματολογίου στο Δήμο Λοκρών, ο Βουλευτής Φθιώτιδας και Αναπληρωτής Τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Προοδευτική Συμμαχία, Γιάννης Σαρακιώτης. Απευθυνόμενος προς τον Υπουργό Ψηφιακής...

Διαβάστε Περισσότερα