30/05/2018

Γενικά Προληπτικά και Κατασταλτικά Μέσα Πυρόσβεσης για βιομηχανικές – βιοτεχνικές επιχειρήσεις σε σχέση με κίνδυνο ατυχήματος και πρόκληση περιβαλλοντικής καταστροφής

Στη ΚΥΑ Αριθμ. Φ 15/οικ. 1589/104 (ΦΕΚ 90/Β/2006) περί «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές − βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, …., που υπάγονται στις διατάξεις του ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α΄) και σε λοιπές δραστηριότητες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις χωρίζονται σε 5 κατηγορίες κινδύνου και στο Παράρτημα ΙΙ αυτής καθορίζονται τα γενικά προληπτικά και τα κατασταλτικά μέσα πυρόσβεσης για κάθε ομάδα κινδύνου.

Επίσης στο άρθρο 2, ΦΕΚ 1797/Β/06.06.2012 Αριθμ. 12/2012 (1) «Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων – εγκαταστάσεων», ορίζεται «1. Ως μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας ορίζονται το αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης, το αυτόματο σύστημα καταιονισμού ύδατος (sprinkler), το μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, το μόνιμα εγκατεστημένο αυτόματο σύστημα ανίχνευσης (και διακοπής παροχής) εκρηκτικών μιγμάτων, το μεγαφωνικό σύστημα κ.ά. 2. Ως ημιμόνιμα συστήματα πυροπροστασίας ορίζονται τα αφροποιητικά συστήματα με δοχεία αφρογόνου αντί δεξαμενών, κινητούς αναμίκτες/τζιφάρια, αφρογεννήτριες χειρός κ.ά.».

Στην πυρκαγιά που έλαβε χώρα στο εργοστάσιο παραγωγής συσσωρευτών με την επωνυμία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ που εδρεύει στο Όλβιο Ξάνθης, η μονάδα σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ κατατάσσεται σε ομάδα μικρού κινδύνου Αα (ΚΑ 37 – Κατασκευή Συσσωρευτών) και δεδομένου ότι η στεγασμένη επιφάνεια ήταν μεγαλύτερη από 2.500 τ.μ. διέθετε εγκατάσταση μόνιμου πυροσβεστικού υδροδοτικού δικτύου, όπως ορίζει ο νόμος. Η τήρηση όμως της νομοθεσίας φάνηκε ότι δεν ήταν επαρκής για την αποφυγή βιομηχανικού ατυχήματος με πιθανή περιβαλλοντική καταστροφή μεγάλης έκτασης. Ενώ σε περίπτωση που υπήρχε εγκαταστημένο στη μονάδα είτε για παράδειγμα αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης, είτε αυτόματο σύστημα καταιονισμού ύδατος (sprinkler), θα μπορούσε να αποφευχθεί η τόσο μεγάλης έκτασης εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Εξαιτίας της πυρκαγιάς και υπό το φόβο διαρροής μολύβδου στην ατμόσφαιρα η ΠΕ Ξάνθης αποφάσισε και έλαβε προληπτικά μέτρα προστασίας των πολιτών που κατοικούν στην περιοχή της Ξάνθης, μετά από υποδείξεις των αρμοδίων επιστημόνων, για περισσότερα από τρία 24ωρα, μέχρι οι αρμόδιοι επιστήμονες , μετά από μετρήσεις στον ατμοσφαιρικό αέρα , να επιβεβαιώσουν ότι δεν υπήρξε διαρροή μολύβδου στην ατμόσφαιρα μετά την πυρκαγιά.

Το συγκεκριμένο βιομηχανικό ατύχημα απέδειξε ότι τα ήδη νομοθετημένα μέτρα δεν είναι επαρκή για να αποτρέψουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς σε βιομηχανίες αυτού του κλάδου.

Ερωτάται ο κ. υπουργός:

– Σε βιομηχανικές – βιοτεχνικές μονάδες στις οποίες ένα ατύχημα μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή, προτίθεται να θεσμοθετήσει ένα νέο πιο αυστηρό πλαίσιο πυροπροστασίας με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κινδύνου από πυρκαγιά και την εξασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος;

Από το πρόσφατο Κοινοβουλευτικό μου Έργο

Γ. Σαρακιώτης στη Βουλή: «Απολύσεις για τους εργαζόμενους στη ΛΑΡΚΟ, ασυλία στον Διαχειριστή της εκκαθάρισης»

Στην κοινοβουλευτική συζήτηση για το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας, το οποίο περιλαμβάνει διάταξη για τη χορήγηση ασυλίας στον Ειδικό Διαχειριστή και στα μέλη του Δ.Σ. της ΛΑΡΚΟ, παρενέβη (28/07) με ομιλία του ο Βουλευτής Φθιώτιδας και Αναπληρωτής Τομεάρχης...

Διαβάστε Περισσότερα

Γ. Σαρακιώτης στην Επιτροπή Έρευνας & Τεχνολογίας: «Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη με ισότιμη πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες»

«Η καινοτομία στην τουριστική βιομηχανία είτε θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, είτε η αδυναμία πρόσβασης των επιχειρήσεων στις νέες τεχνολογίες θα οξύνει τις ήδη υπάρχουσες ανισότητες» τόνισε μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της τοποθέτησής...

Διαβάστε Περισσότερα

Μ. Ξενογιαννακοπούλου – Γ. Σαρακιώτης: «Απολύσεις για τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ, ασυλία για τους εκτελεστές του σχεδίου της Κυβέρνησης»

Τις τελευταίες εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στη ΛΑΡΚΟ και σχετίζονται με την επίδοση των ειδοποιητηρίων απόλυσης προς τους εργαζομένους της, καθώς και την εισαγωγή διάταξης νόμου στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία παρέχει ασυλία σε...

Διαβάστε Περισσότερα