06/04/2020

Γ. Σαρακιώτης: “Επιτακτική η ανάγκη ενίσχυσης και στήριξης κτηνοτρόφων – αιγοπροβατοτρόφων στη Φθιώτιδα και τη Στερεά Ελλάδα εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού”

Η πανδημία του κορονοϊού και η εντεινόμενη έξαρσή του έχει επηρεάσει σύσσωμη την παραγωγική τάξη της χώρας και ιδίως τον πρωτογενή τομέα. Ένας κλάδος ο οποίος πλήττεται σημαντικά είναι και εκείνος των κτηνοτρόφων – αιγοπροβατοτρόφων. Κλάδος ο οποίος ανέμενε οφέλη από την επερχόμενη περίοδο του εορτασμού του Πάσχα. Καθίσταται αντιληπτό ότι η εκ μέρους των πολιτών εφαρμογή των μέτρων για την ανάσχεση της έξαρσης του κορονοϊού, δε θα ευνοήσει τις μετακινήσεις στην ελληνική περιφέρεια και ταυτοχρόνως θα επηρεάσει σημαντικά το ρυθμό ζήτησης για προϊόντα που συνδέονται με τις διατροφικές παραδόσεις της περιόδου. Αυτό σε συνδυασμό με τη δεδομένη τροποποίηση των τιμών διαμορφώνει ένα εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον για τον κτηνοτροφικό κλάδο της Χώρας.

Όπως είναι φυσιολογικό, εξαίρεση δε θα μπορούσε να αποτελέσει και η περιοχή της Φθιώτιδας. Μάλιστα, εν όψει των εντεινόμενων δυσμενών συνεπειών, εκπρόσωποι του εν λόγω κλάδου της περιοχής κάνουν δημοσίως μνεία για απουσία μέριμνας για τη στήριξη τους, από πλευράς της Πολιτείας. Ειδικότερα, κατά τα εκ μέρους του Προέδρου των Κτηνοτρόφων Δυτικής Φθιώτιδας από 1-4-2020 δημοσίως δηλούμενα, ο κλάδος των κτηνοτροφών καταστρέφεται, ενώ επηρεάζεται τόσο η αγορά του κρέατος όσο και του γάλακτος. Σε ό,τι αφορά τις υφιστάμενες υποχρεώσεις των επαγγελματιών, οι οποίες και αφορούν κυρίως την αγορά των αναγκαίων εφοδίων (π.χ. καλαμπόκι, τριφύλλι) ή τη διευκόλυνσή τους (π.χ. χαμηλότερα επιτόκια, επιμήκυνση χρονικής διάρκειας) σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση υποχρεώσεων, από πλευράς των τραπεζών, τονίζεται ότι η Ελληνική Κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία δεν έχουν λάβει κανένα μέτρο. Στο ίδιο μήκος κύματος ο Πρόεδρος των Κτηνοτρόφων Φθιώτιδας στις από 3-4-2020 δημόσιες τοποθετήσεις του, εξέφρασε την ανησυχία του για το μεγάλο αριθμό αδιάθετων αμνοεριφίων το προσεχές χρονικό διάστημα, διότι, όπως δήλωσε, δε γίνονται εξαγωγές προς χώρες όπως η Ιταλία και στην Ισπανία, στον ίδιο βαθμό με εκείνες που πραγματοποιούνταν στο παρελθόν τέτοια εποχή.

Παρόμοια είναι η κατάσταση και στην Π.Ε. Ευβοίας, όπως δημοσίως καταγγέλλεται από επαγγελματίες του κλάδου των κτηνοτρόφων – αιγοπροβατοτρόφων. Ειδικότερα, γίνεται μνεία στην περιορισμένη ζήτηση από την πλευρά είτε τον χονδρεμπόρων, είτε απευθείας του αγοραστικού κοινού, στην αδυναμία συντήρησης των ζώων, καθώς επίσης και στην έλλειψη κρατικής μέριμνας για τυχόν αποζημιώσεις των προκαλούμενων ζημιών, αλλά και σε σχέση με τη διάθεση στην αγορά των ήδη υφισταμένων αμνοεριφίων και των παραγώγων τους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. έχει ήδη διατυπώσει στη δημόσια συζήτηση δέσμη προτάσεων με άμεσο, αλλά και μεσομακροπρόθεσμο χαρακτήρα, οι οποίες και συνίστανται εκτός των άλλων στη στήριξη του κτηνοτροφικού εισοδήματος από τον κρατικό προϋπολογισμό με τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την προμήθεια ζωοτροφών. Επιπρόσθετα, προτείνεται η αναστολή της καταβολής δανειακών υποχρεώσεων για όσο διαρκεί η κρίση, χωρίς χρέωση τόκων και λοιπών επιβαρύνσεων καθώς και η αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, υποχρεώσεων προς το δημόσιο. Τέλος, προτείνεται η χορήγηση επιδόματος ύψους 800 ευρώ για τους εργαζομένους στον πρωτογενή τομέα που πλήττονται.

Επειδή, είναι μείζων ανάγκη να ληφθούν άμεσες συμπληρωματικές πρωτοβουλίες, καθώς και να πραγματοποιηθεί άμεση εξειδίκευση των ήδη εξαγγελθέντων μέτρων, με σκοπό την άμεση στήριξη του κτηνοτροφικού κόσμου.

Επειδή, κατά τα ανωτέρω εκτιθέμενα, υπάρχει μεγάλη ανησυχία στις τάξεις των κτηνοτρόφων – αιγοπροβατοτρόφων της Φθιώτιδας και της Στερεάς Ελλάδος για το τι μέλλει γενέσθαι το προσεχές χρονικό διάστημα εν σχέσει με τη διάθεση των αμνοεριφίων και των παραγώγων τους.

Επειδή, κατά τους ιδίους, προς ώρας δεν υφίσταται ουδεμία πραγματική στήριξη από πλευράς της Κυβέρνησης και των αρμοδίων Υπουργείων.

Επειδή, είναι ανάγκη να στηριχθεί η ντόπια αγορά αμνοεριφίων καθώς και το εγχώρια παραγόμενο γάλα, καθώς και να προασπιστεί η τιμή αυτού.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

  1. Προτίθενται οι ερωτώμενοι Υπουργοί να μεριμνήσουν για την αποζημίωση των κτηνοτρόφων – αιγοπροβατοτρόφων, των οποίων τα προϊόντα εκτιμάται ότι δε θα διατεθούν στην αγορά με το ρυθμό προγενέστερων ετών, εξαιτίας των συνεπειών της έξαρσης της πανδημίας του κορονοϊού;
  2. Προτίθενται οι αρμόδιοι Υπουργοί να παρέμβουν για την εκ μέρους των τραπεζικών ιδρυμάτων παροχή διευκολύνσεων σε ό,τι αφορά τους επιμέρους όρους αποπληρωμής των υφισταμένων υποχρεώσουν των επαγγελματιών του εν λόγω κλάδου;
  3. Τι είδους – ειδικότερες – πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και οι αρμόδιες υπηρεσίες του, στην περίπτωση που δε διατεθούν στην αγορά τα αμνοερίφια και λοιπά παραγόμενα προϊόντα, πράγμα το οποίο συνεπάγεται επιπτώσεις στην παραγωγή γάλακτος αλλά και ολική αναδιάρθρωση της προετοιμασίας της μελλοντικής οργανικής λειτουργίας των κοπαδιών αιγοπροβάτων;
  4. Σε ποιες παρεμβάσεις προτίθεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο αναφορικά με την προάσπιση της τιμής του γάλακτος;

Διαβάστε εδώ την κατατεθείσα ερώτηση του Γιάννη Σαρακιώτη προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Από το πρόσφατο Κοινοβουλευτικό μου Έργο

Σαρακιώτης στη Βουλή: «Όσο οι μεγαλοτραπεζίτες κάνουν business με τις πλάτες της Κυβέρνησης, οι μικρομεσαίοι δεν μπορούν να περάσουν ούτε απ’ έξω από τις τράπεζες»

Επί της σύμβασης συγχώνευσης της Τράπεζα Αττικής με την Παγκρήτια, η οποία «έρχεται υπό το μανδύα της ανάγκης θεμελίωσης ενός 5ου τραπεζικού πυλώνα, αλλά την ίδια στιγμή προκαλεί πολλά εύλογα ερωτηματικά», τοποθετήθηκε στη Βουλή ο Βουλευτής Φθιώτιδας και Συντονιστής...

Διαβάστε Περισσότερα

Ερώτηση Σαρακιώτη προς Τσιάρα: «Γιατί δεν εντάξατε τη Φθιώτιδα στους δικαιούχους αποζημιώσεων για “Daniel” και “Elias”;»

Για ποιο λόγο δεν εντάχθηκε η Φθιώτιδα στους άμεσους δικαιούχους αποζημιώσεων για “Daniel” και “Elias” και πότε θα λάβει χώρα η πίστωση των οικονομικών ενισχύσεων στους λογαριασμούς των δικαιούχων αγροτών ολόκληρης της περιοχής, ρωτά τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης...

Διαβάστε Περισσότερα

Επίκαιρη ερώτηση Σαρακιώτη στη Βουλή: «Δεν είναι δυνατόν η εύρυθμη λειτουργία της Δ.ΥΠ.Α. Καρπενησίου να αποκαθίσταται μόνο μετά από ερωτήσεις Βουλευτών»

Το θέμα της δυσλειτουργίας του Κέντρου Προώθησης της Απασχόλησης Δ.ΥΠ.Α. Καρπενησίου έφερε στη Βουλή μέσω επίκαιρης ερώτησης προς το Υπουργείο Εργασίας, ο Βουλευτής Φθιώτιδας και Συντονιστής Τομεαρχών του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Προοδευτική-Συμμαχία Γιάννης Σαρακιώτης. Όπως...

Διαβάστε Περισσότερα