15/07/2020

Γ. Σαρακιώτης και Βουλευτές ΣΥ.ΡΙΖ.Α.: «Η Κυβέρνηση, ένα χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων της δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα τον ετήσιο και πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων»

Ερώτηση και ΑΚΕ προς τον Υπουργό Εσωτερικών, με πρωτοβουλία του Τομεάρχη Εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστου Σπίρτζη, την οποία και συνυπέγραψε ο Βουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. στη Φθιώτιδα, κ. Γιάννης Σαρακιώτης, κατέθεσαν 60 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά με τον προγραμματισμό και την υλοποίηση προσλήψεων σε υπηρεσίες και φορείς του Δημόσιου Τομέα

Το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα υπέστη μία πρωτοφανή συρρίκνωση την περίοδο 2010-2015. Ειδικότερα, οι μόνιμοι και ΙΔΑΧ υπάλληλοι του δημοσίου μειώθηκαν από 692.907 στις 31.12.2014, στους 566.913 στις 31.12.2015. Το γεγονός αυτό είχε οδυνηρές συνέπειες για τη λειτουργία κρίσιμων δομών του δημοσίου και οδήγησε στην υποβάθμιση του κοινωνικού κράτους.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σε ένα ιδιαίτερα δυσμενές δημοσιονομικό περιβάλλον και παρά τις μνημονιακές δεσμεύσεις για την τήρηση του κανόνα 1/5 στο λόγο προσλήψεων/αποχωρήσεων στο δημόσιο τομέα, υλοποίησε σειρά στοχευμένων προσλήψεων μέσω αξιοκρατικών διαδικασιών σε κρίσιμους τομείς του κοινωνικού κράτους, όπως η υγεία, η πρόνοια και η τοπική αυτοδιοίκηση. Αμέσως δε, μετά την έξοδο από τα προγράμματα στήριξης, προχώρησε στη θέσπιση του προγραμματισμού προσλήψεων στο δημόσιο τομέα, σε ετήσια και πολυετή βάση. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίστηκε η απρόσκοπτη στελέχωση των φορέων του δημοσίου στη βάση των πραγματικών αναγκών της διοίκησης και με πλήρη εναρμόνιση με τον δημοσιονομικό προγραμματισμό.

Όπως σημειώνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση της ΝΔ ένα χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων της δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα τον ετήσιο (για το 2020) και πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων, ενώ αναιτιολόγητα, έχει παγώσει μια σειρά από απολύτως αναγκαίες προσλήψεις που είχαν δρομολογηθεί επί ΣΥΡΙΖΑ. Κι αυτό παρά τις διακηρύξεις της ότι πρόθεσή της είναι η ανάπτυξη και συστηματοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού για το σύνολο των φορέων του δημοσίου με στόχο τη δημιουργία ενός συνεκτικού μηχανισμού κάλυψης των αναγκών σε στελεχιακό δυναμικό και για τα δύο επίπεδα διακυβέρνησης, τόσο της δημόσιας διοίκησης, όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Επιπροσθέτως, εμφιλοχωρεί διαρκώς σε πελατειακές λογικές του παρελθόντος με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ακύρωση, κατά παράβαση κάθε έννοιας αξιοκρατίας και χρηστής διοίκησης, διαγωνισμών σε εξέλιξη, όπως για παράδειγμα συνέβη με την προκήρυξη της Enterprice Greece για την πρόσληψη 62 ατόμων.

Περαιτέρω, η Κυβέρνηση προβαίνει σε θέσπιση κατά παρέκκλιση διατάξεων για πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου, ενώ παράλληλα συστήνει νέες υπηρεσιακές δομές, όπου τοποθετεί αρεστούς της προϊσταμένους, χωρίς αντίστοιχη πρόνοια για τη στελέχωσή τους με μόνιμους υπαλλήλους ή ΙΔΑΧ προσωπικό.

Όπως αναφέρουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, σε συγκεκριμένες ειδικότητες όπως γιατροί, νοσηλευτές και μηχανικοί (ιδίως στην τοπική αυτοδιοίκηση α΄ και β΄ βαθμού) παρατηρείται τεράστια έλλειψη με αποτέλεσμα την αδυναμία της κεντρικής διοίκησης, αλλά και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, να ανταποκριθούν στις ανάγκες που προέκυψαν από τον COVID-19, να επιτελέσουν κοινωνικό έργο, αλλά και να υλοποιήσουν τον αναπτυξιακό προγραμματισμό τους.

Επειδή η κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τον προγραμματισμό προσλήψεων για τα επόμενα έτη, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ρωτούν τον Υπουργό και ζητούν την κατάθεση αναλυτικών στοιχείων, όπως αυτά προκύπτουν από έγγραφα, πίνακες, αποφάσεις, προκηρύξεις και κάθε τι άλλο σχετικό:

1. Ποιό είναι το σύνολο των υπηρετούντων μόνιμων, ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ υπαλλήλων στους φορείς του Δημόσιου Τομέα (Γενική Κυβέρνηση, Δημόσιες Υπηρεσίες & Οργανισμοί);

2. Ποιά είναι η κατανομή του συνόλου του προσωπικού σε κάθε φορέα του Δημόσιου Τομέα (Γενική Κυβέρνηση, Δημόσιες Υπηρεσίες & Οργανισμοί) και ανά κατηγορία/ειδικότητα; Ειδικότερα, στους Δήμους και στις Επιχειρήσεις αυτών, ποια είναι η κατανομή του ΙΔΟΧ προσωπικού ανά κατηγορία/ειδικότητα και ανά υπηρεσία;

3. Ποιός είναι ο προγραμματισμός των προσλήψεων για το 2020 και ποιος ο πολυετής προγραμματισμός για τα επόμενα έτη;

4. Δεσμεύεται η κυβέρνηση για την εφεξής απαρέγκλιτη τήρηση των διαδικασιών του ΑΣΕΠ, σε όλες τις προσλήψεις όλων των υπηρεσιών και φορέων της Γενικής Κυβέρνησης με γενικές ή ειδικές διατάξεις;

5. Έχει υλοποιηθεί η πρόσληψη 4.000 ατόμων (γιατρών, νοσηλευτών κλπ) στο Υπουργείο Υγείας, όπως είχε εγκριθεί από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ; Εναλλακτικά, ποιός ο προγραμματισμός σχετικών προσλήψεων, ποιο το χρονοδιάγραμμα και ποιές οι μέχρι τώρα υλοποιηθείσες προσλήψεις με οποιαδήποτε σχέση εργασίας;

6. Πόσες εγκριτικές αποφάσεις της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, έχουν εκδοθεί, στον έναν χρόνο διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία;

7. Πόσες και ποιές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ έχουν αναρτηθεί στον έναν χρόνο διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία;

8. Πόσες και ποιές προσκλήσεις έχουν εκδοθεί για προσλήψεις σε υπηρεσίες και φορείς του Δημόσιου Τομέα (Γενικής Κυβέρνησης, Δημοσίων Υπηρεσιών & Οργανισμών) εκτός ΑΣΕΠ, στον έναν χρόνο διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία;

9. Πόσες προσλήψεις και ανά κλάδο/ειδικότητα και σε ποιες υπηρεσίες και φορείς του Δημόσιου Τομέα (Γενικής Κυβέρνησης, Δημοσίων Υπηρεσιών & Οργανισμών) έχουν ήδη διενεργηθεί με οιονδήποτε τρόπο, στον έναν χρόνο διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία;

Δείτε εδώ ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης

Πηγή: www.syriza.gr

Από το πρόσφατο Κοινοβουλευτικό μου Έργο

Ομιλία Γ. Σαρακιώτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα

Στη Διακοινοβουλευτική Συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (DROI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρευρέθηκε ο Βουλευτής Φθιώτιδας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Προοδευτική-Συμμαχία και Τομεάρχης Δικαιοσύνης Γιάννης Σαρακιώτης, όπου είχε την ευκαιρία να τοποθετηθεί για...

Διαβάστε Περισσότερα

Στη Βουλή έφερε το κλείσιμο της Τράπεζας Πειραιώς στην Αμφίκλεια ο Γ. Σαρακιώτης

Κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατέθεσε ο Βουλευτής Φθιώτιδας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Προοδευτική-Συμμαχία και Τομεάρχης Δικαιοσύνης Γιάννης Σαρακιώτης, με αφορμή την αιφνίδια απόφαση αναστολής λειτουργίας του υποκαταστήματος της...

Διαβάστε Περισσότερα

Γ. Σαρακιώτης προς Ν.Δ.: «Επιδείξτε επιτέλους τον απαιτούμενο σεβασμό τόσο στους Θεσμούς της Δικαιοσύνης όσο και στους Λειτουργούς της»

Ως Εισηγητής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Προοδευτική-Συμμαχία στη συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με την πρόληψη της διάδοσης του τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο τοποθετήθηκε στη Βουλή ο Βουλευτής Φθιώτιδας και Τομεάρχης Δικαιοσύνης Γιάννης...

Διαβάστε Περισσότερα