18/05/2018

Δημογραφικό: Η άλλη πλευρά της κρίσης

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κρίση, η οποία έπληξε τη χώρα μας μετά το 2008, είναι πρωτίστως κοινωνική και οι αρνητικές συνέπειές της έχουν επεκταθεί πέραν του οικονομικού πεδίου. Πρώτο θύμα της υπήρξε ο ίδιος ο πολίτης, ο οποίος άλλαξε εν μία νυκτί τον οικογενειακό προγραμματισμό του, οδηγήθηκε στη μετανάστευση εκτός χώρας ή στην απογοήτευση και στην παραίτηση εντός.

Φαινόμενα όπως τα προαναφερθέντα προφανώς και συνεχίζουν να υπάρχουν, μιας και οι διαδικασίες του κοινωνικοοικονομικού μετασχηματισμού της χώρας δεν είναι υπόθεση λίγων μηνών, αλλά απαιτούν επιμονή, υπομονή και μεθοδικότητα. Δεν είναι τυχαίες οι επισημάνσεις των ειδικών επί στατιστικών αναλύσεων ότι ζητήματα, όπως το δημογραφικό, απαιτούν μακρόπνοο σχεδιασμό και τα αποτελέσματα μιας πολιτικής με άξονα την επίλυσή τους καθίστανται φανερά σε ορίζοντα εικοσαετίας ή τριακονταετίας. Στην περίπτωση της Ελλάδας, οι προβλέψεις για το 2050 μιλούν για μείωση του πληθυσμού κατά 800.000 έως 2.500.000 άτομα, αναλόγως τον οργανισμό που πραγματοποιεί την έρευνα και τη στατιστική μεθοδολογία που ακολουθεί.

Η μέριμνά μας, λοιπόν, οφείλει να είναι η χάραξη ενός στρατηγικού σχεδιασμού, ο οποίος θα ορίζει τους στόχους και τα μέσα επίτευξής τους, με γνώμονα τις επόμενες γενιές. Άλλωστε, το δημογραφικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η χώρα μας αλλά και η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών του δυτικού κόσμου, συνιστά την κεντρική γενεσιουργό αιτία πρακτικών σημερινών δυσκολιών όσον αφορά τη διαχείριση του ασφαλιστικού συστήματος, την καταβολή υπέρογκων φόρων και εισφορών για τη χρηματοδότησή του, τη σμίκρυνση της εσωτερικής αγοράς και κατ’ επέκταση του παραγωγικού δυναμικού, καθώς και την ερήμωση της υπαίθρου.

Έως το 2008 οι γεννήσεις αυξάνονταν σταθερά σε ετήσια βάση φθάνοντας τις 118.302 παρουσιάζοντας μία σχετική ισορροπία με τους θανάτους. Τα έτη, που ακολούθησαν, η πορεία των γεννήσεων άρχισε να βαίνει μειούμενη με τα ως άνω δεδομένα να διαμορφώνονται στις 91.847 γεννήσεις το 2015. Ωστόσο, πλέον εμφανίζεται μία θετική μεταστροφή των δεικτών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 2016 οι γεννήσεις ανήλθαν στις 92.898 ξεπερνώντας εκείνες τόσο του 2014 όσο και του 2015. Φυσικά το ισοζύγιο γεννήσεων-θανάτων παραμένει αρνητικό, αλλά το αισιόδοξο μήνυμα εστάλη.

Στην παραπάνω παράμετρο έρχεται να προστεθεί το λεγόμενο ‘brain drain’. Την περίοδο 2012-2014, 6% των ατόμων ηλικίας 15 έως 29 μετανάστευσαν στο εξωτερικό για μια καλύτερη ζωή. Για την περίοδο 2015-2017, το ίδιο στατιστικό δεδομένο ανήλθε στο 3%, ενώ πρόσφατα έχουν δει το φως της δημοσιότητας στοιχεία για την περαιτέρω ανακοπή της φυγής εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού στο εξωτερικό.

Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο η βελτίωση των οικονομικών δεικτών και η εξομάλυνση των συνθηκών εργασίας αποτελούν τη μοναδική ασφαλή διέξοδο, προς την αντιμετώπιση της προοπτικής γήρανσης του πληθυσμού και της μετανάστευσης νέων ανθρώπων υψηλής ειδίκευσης εκτός της χώρας και αυτό ήδη συντελείται. Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, όμως, τα ερωτήματα παραμένουν αμείλικτα θέτοντας προ των ευθυνών του το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και του πολιτικού προσωπικού της χώρας.

Ιστοσελίδα ‘newpost’, 18/5/2018

Διαβάστε άλλα άρθρα μου

Για ποια «αποτροπή» της τουρκικής επιθετικότητας μιλάμε;

Η αποτροπή αποτελεί ενδεχομένως την πιο πολυσυζητημένη έννοια των στρατηγικών σπουδών, όταν αναφερόμαστε στην ανάγκη αντιμετώπισης της εξ ανατολών απειλής. Η χάραξη αποτρεπτικής στρατηγικής συνίσταται στην καλλιέργεια της πεποίθησης στον αντίπαλο ότι αν επιχειρήσει...

Διαβάστε Περισσότερα

Οι σύμμαχοι αξίζουν για εσένα τόσο, όσο αξίζεις εσύ γι’ αυτούς

Η επιθετική ρητορική της Τουρκίας οξύνεται καθημερινά και στο υψηλότερο επίπεδο, με την ανάγκη λήψης μέτρων εξισορρόπησης της νεοοθωμανικής απειλής από πλευράς μας να είναι πλέον επιτακτική. Ιδίως μια χώρα, όπως η Ελλάδα, η οποία είναι προσηλωμένη στην υπεράσπιση των...

Διαβάστε Περισσότερα

Η “ανάπτυξη” ήρθε για λίγους, ο χειμώνας θα έρθει για όλους

Η επικοινωνία συνιστά το βασικό εργαλείο άσκησης της κυβερνητικής πολιτικής τα τελευταία τρία έτη, είναι όμως προφανές ότι οι δυσχέρειες του επερχόμενου χειμώνα και η διαρκώς διογκούμενη ενεργειακή κρίση δεν μπορούν πλέον να κρυφτούν κάτω από το χαλί της προπαγάνδας...

Διαβάστε Περισσότερα