30/06/2020

Ο Γ. Σαρακιώτης για την πορεία υλοποίησης αντιπλημμυρικών έργων

Στις 15 Νοεμβρίου 2018 δημοσιεύθηκε η υπ’ αρ. πρωτ. 64834 Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στον Άξονα Προτεραιότητας «Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές», με τίτλο «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας».

Η διαδικασία αξιολόγησης των προτεινόμενων έργων ολοκληρώθηκε με ταχείς ρυθμούς λόγω της σημαντικότητας και αναγκαιότητας των έργων αυτών και έτσι, τον Ιούλιο του 2019 ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκος παρέλαβε μεταξύ άλλων – ως μέρος της πολύτιμης, όπως καθημερινά αποδεικνύεται, προίκας του «ΦιλοΔημου» – μία λίστα 11 έργων για τα οποία είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων των φορέων και απέμενε μόνο η διοικητική πράξη της ένταξής τους για χρηματοδότηση από τον «ΦιλοΔημο», με συνολικό προϋπολογισμό ποσού € 38.829.110,72.

Διαβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της ερώτησης.

Από το πρόσφατο Κοινοβουλευτικό μου Έργο

Γ. Σαρακιώτης: “Να αρθούν οι περικοπές του ΕΟΠΥΥ στις ειδικές θεραπείες των παιδιών με κινητικά προβλήματα”

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ με την υπ. αριθμ. ΔΒ3Α/Φ115/3/οικ.12844 απόφαση του, με ημερομηνία 18/5/2020, ανέστειλε τις αποζημιώσεις συνεδριών φυσικοθεραπείας που απαιτούνται για την αποκατάσταση των παιδιών με κινητικά προβλήματα και έχουν εκδοθεί από 1-1-20,...

Διαβάστε Περισσότερα

Ο Γ. Σαρακιώτης για τις καθυστερήσεις στην αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Τμημάτων Μηχανικών ΤΕ των Τ.Ε.Ι.

Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υπερβαίνοντας τα εμπόδια του παρελθόντος στο πεδίο της χορήγησης επαγγελματικών δικαιωμάτων στους μηχανικούς ΤΕ και κατανοώντας τις δυσμενείς συνέπειες που συνεπάγεται η ανωτέρω μη χορήγηση επί τρεις και πλέον δεκαετίες, ρύθμισε με το άρθρο 257 του...

Διαβάστε Περισσότερα

Ο Γ. Σαρακιώτης για την υποστελέχωση στις δασικές υπηρεσίες εν μέσω αντιπυρικής περιόδου

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αν και διακηρύττει την ετοιμότητα της για την διαχείριση της αντιπυρικής περιόδου, ανέστειλε το νόμο που η ίδια ψήφισε στις αρχές του χρόνου για την πολιτική προστασία και υποτιμά την σημασία της πρόληψης για τις δασικές πυρκαγιές....

Διαβάστε Περισσότερα