26/06/2020

“Ρύθμιση και ομαλοποίηση διαδικασίας τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων σε παραδοσιακούς οικισμούς και προστατευόμενες περιοχές”

Η αντιμετώπιση των αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων επιτάσσει αναμφίβολα προσεκτική ρύθμιση και ισχυρές δικλείδες διασφάλισης της νομιμότητας και προστασίας του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος, ιδιαιτέρως, αν αφορά παραδοσιακούς οικισμούς και περιοχές χαρακτηρισμένες ως αρχαιολογικοί χώροι ή ιστορικοί τόποι. Τα αρμόδια Υπουργεία έχουν κατά καιρούς προβλέψει τη δυνατότητα τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων σε τέτοιους οικισμούς και περιοχές και έχουν επιχειρήσει να ρυθμίσουν τις επιμέρους παραμέτρους αυτής της διαδικασίας.

Πιο πρόσφατα, με το άρθρο 5 της Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/43729/460 (ΦΕΚ 1940/Β΄/21-5-20) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι αρμοδιότητες της επιτροπής της παραγράφου 9α του άρθρου 116 του Ν.4495/17 (ΦΕΚ 167/Α΄/3-11-17), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 227 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α΄/7-5-19), μεταφέρονται στο οικείο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Α) του του άρθρου 13 του Ν.4495/2017.

Αυτή η Απόφαση, όπως έχει επισημανθεί από εκπροσώπους μηχανικών και άλλων επαγγελματικών κλάδων, αναμένεται να επιτείνει σημαντικά τις ήδη υπάρχουσες καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες που παρατηρούνται κατά τη διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρέτων σε παραδοσιακούς οικισμούς και προστατευόμενες περιοχές (αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους).

Διαβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της ερώτησης.

Από το πρόσφατο Κοινοβουλευτικό μου Έργο

Γ. Σαρακιώτης: “Να αρθούν οι περικοπές του ΕΟΠΥΥ στις ειδικές θεραπείες των παιδιών με κινητικά προβλήματα”

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ με την υπ. αριθμ. ΔΒ3Α/Φ115/3/οικ.12844 απόφαση του, με ημερομηνία 18/5/2020, ανέστειλε τις αποζημιώσεις συνεδριών φυσικοθεραπείας που απαιτούνται για την αποκατάσταση των παιδιών με κινητικά προβλήματα και έχουν εκδοθεί από 1-1-20,...

Διαβάστε Περισσότερα

Ο Γ. Σαρακιώτης για τις καθυστερήσεις στην αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Τμημάτων Μηχανικών ΤΕ των Τ.Ε.Ι.

Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υπερβαίνοντας τα εμπόδια του παρελθόντος στο πεδίο της χορήγησης επαγγελματικών δικαιωμάτων στους μηχανικούς ΤΕ και κατανοώντας τις δυσμενείς συνέπειες που συνεπάγεται η ανωτέρω μη χορήγηση επί τρεις και πλέον δεκαετίες, ρύθμισε με το άρθρο 257 του...

Διαβάστε Περισσότερα

Ο Γ. Σαρακιώτης για την υποστελέχωση στις δασικές υπηρεσίες εν μέσω αντιπυρικής περιόδου

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αν και διακηρύττει την ετοιμότητα της για την διαχείριση της αντιπυρικής περιόδου, ανέστειλε το νόμο που η ίδια ψήφισε στις αρχές του χρόνου για την πολιτική προστασία και υποτιμά την σημασία της πρόληψης για τις δασικές πυρκαγιές....

Διαβάστε Περισσότερα