02/03/2017

Σημαντικές παρεμβάσεις στις Φυλακές Δομοκού μετά από επισταμένες επαφές Σαρακιώτη με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και καίριες νομοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης

Σειρά αλλεπάλληλων επαφών με κυβερνητικούς παράγοντες και η άριστη συνεργασία του βουλευτή Γιάννη Σαρακιώτη με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Φυτράκη αποδίδουν καρπούς στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Δομοκού με απτά έργα και όχι μόνο λόγια.

Από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των βουλευτικών του καθηκόντων μετά τις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 ο Γιάννης Σαρακιώτης και ως μέλος της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σωφρονιστικού Συστήματος, ενέσκηψε στα σοβαρά προβλήματα που καταγγέλλονταν από το προσωπικό και τους εγκλείστους ότι επικρατούσαν στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Δομοκού επιδιώκοντας με επισταμένες επαφές με παράγοντες του Υπουργείου Δικαιοσύνης να αναδείξει τα εν λόγω προβλήματα προς την κατεύθυνση εξεύρεσης άμεσων λύσεων. Σε αγαστή συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Φυτράκη και κατόπιν στοχευμένων νομοθετικών πρωτοβουλιών που ανέλαβε η Κυβέρνηση, η κατάσταση στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Δομοκού εμφανίζεται σημαντικά βελτιωμένη σήμερα απηχώντας -μεταξύ άλλων- την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδει η Κυβέρνηση της Αριστεράς και στον ευαίσθητο αυτό τομέα του σωφρονισμού ως μια ακόμη έκφανση του ανθρωπιστικού πνεύματος που διαπνέει την πολιτική της.

Ιδού μερικές από τις σημαντικότατες παρεμβάσεις- τομές στις Φυλακές Δομοκού, για την επίλυση και/ή δρομολόγηση λύσεων σε ζητήματα προσωπικού, ασφάλειας, υγειονομικής περίθαλψης, επανένταξης κρατουμένων, και  λειτουργικών συνθηκών στο εν λόγω Κατάστημα Κράτησης, τα οποία χρόνιζαν επί σειρά ετών δυσχεραίνοντας το έργο του σωφρονισμού των κρατουμένων και την εν γένει διαβίωση στο κατάστημα κράτησης. Συγκεκριμένα,

 • Ήδη επαναλειτουργεί σχολείο 2ης ευκαιρίας.
 • Έχει ξεκινήσει ειδικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ψυκτικών και υδραυλικών για τους κρατουμένους με σκοπό τη μετέπειτα ομαλότερη επανένταξη τους στον κοινωνικό και εργασιακό ιστό.
 • Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Παρασκευόπουλου (βλ. αρ. Πρωτ: 29974/ 21-4-2016/) αποσπάσθηκε στο γενικό κατάστημα κράτησης κοινωνική λειτουργός για τις ανάγκες του καταστήματος και των κρατουμένων. Υπηρετούντες σε κατάστημα κράτησης της περιφερειακής ένωσης μαγνησίας θα καλύπτουν εκ περιτροπής και για 6 μήνες έκαστος την ανάγκη του γενικού καταστήματος κράτησης Δομοκού (δεν υπήρχε από το 2009).
 • Διασφαλίσθηκε η παροχή ιατρικών υπηρεσιών από τρεις(3) κατ’ επίσκεψιν ιατρούς και προστέθηκε το έτος 2016 (14-6-2016)α2γ/οικ.30386/2-4-2016 Υ.Α. Υπουργού Υγείας) ιατρός για ένα (1) έτος.
 • Με το νόμο Παρασκευόπουλου μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των κρατουμένων στις Φυλακές. Αυτό είχε ως άμεση συνέπεια το έργο των υπαλλήλων στις Φυλακές να διευκολυνθεί σημαντικά καθώς και συνεπεία του γεγονότος της πρόσληψης κοινωνικής λειτουργού, αφού μέχρι πρότινος το ρόλο αυτό είχαν επωμισθεί εξ ανάγκης εν τοις πράγμασι ένας υπάλληλος και ο αρχιφύλακας σε συνεργασία με το διευθυντή των φυλακών, απολύτως ακατάλληλων, εξυπακούεται, να επιτελέσουν τον εν λόγω ρόλο.
 • Ενισχύθηκε το δυναμικό των φυλακών με δύο (2) ακόμη αποσπασμένους φύλακες, ενώ η προσπάθεια συνεχίζεται για την ενίσχυση του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Δομοκού με μεγαλύτερο αριθμό υπαλλήλων. Εντός μηνός αναμένεται να ενισχυθεί το διοικητικό προσωπικό με πρόσληψη υπαλλήλων από τους επιτυχόντες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 1998.
 • Μέσω της αξιοποίησης των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης ενισχύθηκε για πέντε μήνες το διοικητικό προσωπικό του καταστήματος με τέσσερεις (4) υπαλλήλους – πέραν βέβαια και του κοινωνικού και πρακτικού ρόλου των προγραμμάτων αυτών για τους ωφελουμένους ανέργους.
 • Οι μεταθέσεις πλέον γίνονται με αντικατάσταση του υπαλλήλου και όχι με κομματικά κριτήρια.
 • Εντός του 2016 αποζημιώθηκαν οι υπάλληλοι του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Δομοκού για μη καταβεβλημένες αποζημιώσεις για δεδουλευμένη εργασία νυχτερινών-εξαιρέσιμων ημερών και πέραν του πενθημέρου ωρών εργασίας (Σάββατο) που εκκρεμούσαν από το έτος 2011.
 • Επίσης, μετά την ψήφιση του νόμου 4411/2016 (ΦΕΚ 142/3-8-2016/Τεύχος Α’), έχει δρομολογηθεί η καταβολή αποζημιώσεων για δεδουλευμένη εργασία νυχτερινών-εξαιρέσιμων ημερών για τα έτη 2013 – 2014 – 2015 των σωφρονιστικών υπαλλήλων όλων των καταστημάτων κράτησης της χώρας. Εξασφαλίσθηκε η συνεχής και έγκαιρη καταβολή των ανωτέρω αποζημιώσεων εφεξής.
 • Εξασφαλίσθηκε η αποπληρωμή εντός του Οκτωβρίου 2016 ποσού συνολικού ύψους € 222.593,50 ανεξόφλητων οφειλών τελών ύδρευσης και άρδευσης του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Δομοκού προς την επιχείρηση ύδρευσης του Δήμου Δομοκού, που εκκρεμούσαν από το έτος 2014 ενώ, σημειωτέον, εξασφαλίσθηκαν από κοινοτικούς πόρους κονδύλια συνολικού ύψους €4.534.906,00 για κάλυψη αντίστοιχων δαπανών από όλα τα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας.
 • Ξεκίνησε η εφαρμογή νέου προγράμματος on-line σύνδεσης των συστημάτων πληροφορικής των Κέντρων Κράτησης με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την ενίσχυση της εποπτείας και την ορθή εφαρμογή των νόμων και οικονομικών και διοικητικών διαδικασιών στο κάθε κατάστημα κράτησης.

Τα ως άνω είναι χαρακτηριστικά αποτελέσματα των επί σειρά μηνών προσπαθειών του βουλευτή, σε στενή συνεργασία με την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για την προώθηση λύσεων στο νευραλγικό αυτό τομέα της Δικαιοσύνης και του Σωφρονισμού.

Η προσπάθεια συνεχίζεται με στόχο έργα απτά και επωφελή για τους πολίτες της Φθιώτιδας και την προαγωγή του σωφρονιστικού συστήματος της χώρας εν γένει, στη βελτίωση του οποίου η Κυβέρνηση αποδίδει ιδιαίτερη σημασία, θεωρώντας την κατάσταση του σωφρονιστικού συστήματος μια έκφανση του κοινωνικού μας πολιτισμού.

Αρχείο δελτίων τύπου

Σαρακιώτης στη Βουλή: «Όσο οι μεγαλοτραπεζίτες κάνουν business με τις πλάτες της Κυβέρνησης, οι μικρομεσαίοι δεν μπορούν να περάσουν ούτε απ’ έξω από τις τράπεζες»

Επί της σύμβασης συγχώνευσης της Τράπεζα Αττικής με την Παγκρήτια, η οποία «έρχεται υπό το μανδύα της ανάγκης θεμελίωσης ενός 5ου τραπεζικού πυλώνα, αλλά την ίδια στιγμή προκαλεί πολλά εύλογα ερωτηματικά», τοποθετήθηκε στη Βουλή ο Βουλευτής Φθιώτιδας και Συντονιστής...

Διαβάστε Περισσότερα

Ερώτηση Σαρακιώτη προς Τσιάρα: «Γιατί δεν εντάξατε τη Φθιώτιδα στους δικαιούχους αποζημιώσεων για “Daniel” και “Elias”;»

Για ποιο λόγο δεν εντάχθηκε η Φθιώτιδα στους άμεσους δικαιούχους αποζημιώσεων για “Daniel” και “Elias” και πότε θα λάβει χώρα η πίστωση των οικονομικών ενισχύσεων στους λογαριασμούς των δικαιούχων αγροτών ολόκληρης της περιοχής, ρωτά τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης...

Διαβάστε Περισσότερα

Επίκαιρη ερώτηση Σαρακιώτη στη Βουλή: «Δεν είναι δυνατόν η εύρυθμη λειτουργία της Δ.ΥΠ.Α. Καρπενησίου να αποκαθίσταται μόνο μετά από ερωτήσεις Βουλευτών»

Το θέμα της δυσλειτουργίας του Κέντρου Προώθησης της Απασχόλησης Δ.ΥΠ.Α. Καρπενησίου έφερε στη Βουλή μέσω επίκαιρης ερώτησης προς το Υπουργείο Εργασίας, ο Βουλευτής Φθιώτιδας και Συντονιστής Τομεαρχών του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Προοδευτική-Συμμαχία Γιάννης Σαρακιώτης. Όπως...

Διαβάστε Περισσότερα