Μέτρα ενίσχυσης έντυπου τύπου

Τα τελευταία χρόνια, τόσο διεθνώς όσο και στη χώρα μας, διαπιστώνεται μια διαρκής υποβάθμιση του πλουραλισμού  και της ανεξαρτησίας στον χώρο της ενημέρωσης, είτε αφορά στον έντυπο είτε στον ηλεκτρονικό Τύπο. Πολύ ισχυρά οικονομικά συμφέροντα, επικουρούμενα από ...