Δίκτυο φυσικού αερίου: Αναπτυξιακές προοπτικές για την Ελλάδα και τη Φθιώτιδα

Το ιστορικό της δημιουργίας δομών για την ένταξη του φυσικού αερίου στην καθημερινότητα των πολιτών και εν γένει στην οικονομική ζωή της χώρας αποτελεί μία μακρά διαδικασία παλινωδιών, καθυστερήσεων, αλλά πολλές φορές και ευχάριστων εκπλήξεων. Από το 1857 και την...